TİROİD BÖLGESİNDE ŞİDDETLİ AĞRININ SIK BİR SEBEBİ: SUBAKUT TİROİDİT

subakut tiroidit

”’10 gün önce boyun bölgesinde şiddetli ağrı, yutkunamama, kulak ağrısı, çarpıntı, terleme , ateşlenme şikayeti olunca  kulak burun boğaz doktoruna başvurdu. KBB doktoru boğaz ve kulağında bir patolojiye rastlamayınca tiroid iltihabından şüphelenip boyun ultrasonografisi istedi. Boyun ultarasonunda tiroid bölgesinde düzensizlik tesbit edildi. Bunun üzerine KBB uzmanı onu endokrinoloji bölümüne yönlendirmişti. ” Evet kliniğini okuduğunuz hastalığın ismi ”Subakut tiroidit” , genelde hastaların %90 aile hekimine ve KBB doktoruna benzer şikayetlerle başvuruyor. Nedenleri arasında en sık sebep son birkaç hafta içinde geçirilen viral enfeksiyon sonrası tiroid bölgesinde oluşan ağrı. Tiroid hasarına bağlı dolaşıma fazla salgılanan tiroid hormonları çarpıntı, terleme, saç dökülmesi, kilo kaybı gibi şikayetlere sebep olabiliyor. Tanı için kanda sedimentasyon düzeyinin yüksek olması, tiroid hormon artışı ve şikayetler hastalıktan şüphelendiriyor. Tiroid ultrasonografisi ve sintigrafisi ile hastalık tanısı netleşiyor. Tedavide antiinflamatuvar ilaçlar, beta bloker tedavisi bazen kortizon tedavisi gerekebiliyor. Hastalığın  düzelmesi ortalama 3 ayı bulabiliyor. Hastaların bir kısmında iyileşme sürecinden sonra  hipotiroidi gelişebiliyor. Hastalığın nüks etme ihtimali çok düşük. Sağlıkla kalın .

KANSIZLIĞA SEBEP OLAN 50 HASTALIK

kansızlık

Kansızlık  yapan yüzlerce hastalık mevcut ve bazı hastalıklar kendini kansızlıkla hisettirir. Kansızlığın nedenleri mutlaka araştırılmalı, sebebe yönelik uygun tedavi yapılmalıdır.

1- Akut kanama anemisi (kanama yapan hastalıklar)

2- Kan elamanlarının hemolizi (parçalanması)

3- Thalassemia (akdeniz anemisi)

4-Aplastik anemi

5-Lösemiler,

6- Lenfomalar,

7-Multiple myeloma,

8-Myelofibroz,

9-Kanser metastazları

10- Endokrin hastalıklar

11- Böbrek yetmezliği

12- Karaciğer hastalığı

13- Genetik defektler

14- Protein malnütrisyonu

15-Skorbüt (c vitamini eksikliği)

16- Demir eksikliği

17-Sideroblastik anemiler

18-Kurşun zehirlenmesi

19-Kronik hastalıklar anemisi

20- B12 vitamini eksikliğine bağlı

21- Folik asit eksikliği

22-Alkolizm

23- Hipotiroidi

24- Myelodisplastik sendrom

25-Waldenström Makroglobinemisi

26-Bakır eksikliği

27-Down sendromu

28-Hiperparatiroidi

29-Addison hastalığı

30-Hipofiz hormon eksiklikleri

31-Erkeklik hormonunda azlık

32-Mide ülseri

33-Kalın bağırsak kanseri

34-Barsaklarda polipler

35-Paraziter hastalıklar

36-Herediter sferositoz

37-Metabolik hastalıklar

38-İlaçlar

39-Ağır metaller

40-B6 vitamin eksikliği

41-Çinko eksikliği

42-Toprak yemeye bağlı

43-Yemek borusundaki bozukluklar

44-Çölyak hastalığı

45-İnflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit, crohn hastalığı)

46-Yanıklar

47-Zehirler (akrep sokması)

48-Glikoz 6-fosfat dehidrogenez eksikliği

49-Sıtma

50-Orak hücreli anemi

VİTAMİN B12 DÜZEYİNİ DÜŞÜREN 14 SEBEP

Toplumda B12 eksikliği sıklığı  % 3 ile % 40 arasında değişmektedir.  Vitamin B12 eksikliğinin tanısı  serum vitamin B12 seviyelerinin ölçülmesine dayalıdır.

b12 eksikliği sebepleri

VİTAMİN B12 NİYE DÜŞER?

1-Vejeteryan diyet

2-Gastrik asit azlığı(mide asidini azaltan ilaçlar)

3-Şeker hastalığında kullanılan metformin ilacı

4-İntrensek faktör eksikliği ( Pernisiyöz anemi)

5- Gastrektomi ( mide ameliyatları)

6- Pankreas hastalıkları (kronik pankreatitler)

7-Uygunsuz emilim – ince barsak rezeksiyonu veya Crohn hastalığı

8- Azalan barsak yararlanımı (Bakteriyel çoğalma )

9- Parazit (D. latum)

10-Malabsorbsiyon bozuklukları (emilim bozuklukları)

11- HIV enfeksiyonu

12-Multiple skleroz

13-Doğuştan Transkobalamin eksikliği

14-Otoimmün hastalıklar (hashimoto )

HOMOSİSTEİN NEDİR ? YÜKSEKLİĞİNİN BİR ANLAMI VAR MI?

Homosistein, metiyoninden oluşan esansiyel bir aminoasidtir. Homosistein, kofaktör olarak vitamin B12 kullanılırsa tekrar metiyonine veya vitamin B6 kullanılırsa sisteine metabolize olabilir. Homosistein, çok küçük bir oranda ( <%1) dolaşımda serbest olarak bulunur. Sağlıklı kişilerde normal homosistein oranı, çeşitli çalışmalarda açlıkta 5-15 µmol/L arasında bildirilmiştir.Homosistein artışı vücuttaki damarlarda damar duvarının kalınlaşmasına, pıhtı oluşumuna ve bu pıhtıların kalp damarlarını tıkamasına bağlı kalp krizi, beyin damarlarını veya beyne giden damarları tıkaması felce, ayağa giden damarları tıkaması orada dolaşım bozukluğuna yol açar. Homosistein, günümüzde kardiyovasküler, serebrovasküler ve periferal vasküler hastalıklar için doza bağımlı bir tarzda etkili olan diğer risk faktörlerinden bağımsız majör bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda  homosistein düzeyinde 5 µmol/L’lik bir artışın kalp damar hastalığı riskini 1.7 kat, beyin damar hastalığı riskini ise 1.5 kat artırdığı gösterilmiştir. Normal açlık kan homosistein düzeyi 5-14 mmol/L’dir. 15-30 mmol/L ise hafif yüksek, 31-100 mmol/L ise orta yüksek, 100 mmol/L üzeri ise yüksek homosisteinemi olarak kabul edilir

NE ZAMAN YÜKSELİR?

1-Metilen tetra hidrofolat redüktaz (MTHFR) mutasyonu gibi genetik faktörler yükseltebilir. Bu durum özelikle gebelikte bilinmezse tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. 

2- Kandaki vitamin B12, B6 (piridoksal fosfat) ve özellikle folat düzeyi düşmesi homosisteini yükseltir.

3-Kadınlarda kan seviyeleri menapozdan sonra artar.

4- Böbreklerin yetersiz çalışması  homosisteini yükseltir.

5-Aşırı sigara, alkol ve kafeinli kahve içen kişilerde homosistein yükselir.

6- Kronik alkoliklerde, etanolün vitamin durumunu etkilemesi sonucu homosistein seviyesi artar.

7- Genetik faktörler: Yenidoğanlarda, homosisteini metabolizması hataları homosisteinüri ile seyreden ağır hiperhomosisteinemiye neden olur.

8- Bazı ilaçlar ; L-dopa, kolestiramin, niasin, Antiepileptikler, Folat antagonistleri (metotreksat, fenitoin) , asetilsistein, penisillamin kullanımı homositeini artırır.

9-Hipotiroidi homosisteini düzeyini artırır.

10-Şeker hastalarında düzeyi yükselebilir. 

TEDAVİ

Homosistein ile  folik asid, B12 ve B6 arasındaki ilişki önemlidir. Bu vitaminleri alan kişilerdehomosistein düzeyi azalır. Hiperhomosisteineminin tedavisinde folik asid ile beraber B12 ve B 6 takviyeleri alınması önemlidir. Günlük diete 0.5 mg folik asit eklenerek HOMOSİSTEİN seviyeleri %25 azaltılabilmektedir .

Doç.Dr.Fevzi BALKAN

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

YÜKSEK PROTEİNLİ DİYETLERİN ZARARI VARMI ? 13 ETKİ

PROTEİN DİYETİ

Dünyada milyonlarca kişi vücut ağırlığını azaltmak veya korumak için uğraşmaktadır. Kilo fazlalığı olanlar daha hızlı zayıflamanın yolları ile daha yakından ilgilenmektedir. Protein diyetleri başlangıçta daha hızlı kilo kaybı sağladıkları için tüm dünyada ilgi çekmektedir. Atkins diyeti, zone diyeti, protein power , dükan ve ülkemizde karatay diyeti bu diyetlere örnek verilebilir. Atkin’s Diyeti yüksek yağ, düşük karbonhidratlı beslenme önerirken, Zone Diyeti ise orta düzey yağ ve yüksek protein içermektedir . Günlük alınan diyet kalorisinin %25 den fazlasını protein içeriyorsa; yüksek proteinli diyetten bahsedilir. Türkiyede sık yapılan protein diyetlerinden karatay diyetinde enerjinin %58 yağ, %12 karbonhidrat, % 30 ‘nu protein içermektedir. Genel olarak yüksek proteinli diyetlerin düşük proteinli diyetlere kıyasla kısa vadede (6 ay içinde) vücut ağırlığı kaybı sağladığına dair bazı kanıtlar vardır. Yüksek proteinli diyetin zayıflamadaki etkisinin tokluk oluşturması dolayısıyla besin alımının azalması ve termogenesizin artmasıyla ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

1-Kardiyovasküler risk artışı ile ilgili çelişkili bilgiler mevcuttur.

2-Özelikle trigliserid oranının düştüğü gözlenmiştir.

3-Kilo kaybı ile beraber tansiyonlarda düşme izlenmiştir.

4-Hafif dehitratasyon- sıvı kaybına bağlı olabilir.

5-Kabızlık olabilir, posa içeriğinin azalmasına bağlı.

6-Saç kaybı yetersiz beslenme neticesinde oluşabilir.

7-Osteoporoz ve kırık riski- kalsiyum kaybına bağlı oluşabilir.

8-Diyetteki protein artışına bağlı, glomeroler filtrasyon hızı artabilir, böbrek taşı oluşabilir.

9-Proteinden zengin beslenme- ürik asit düzeyini artırabilir.

10-Ağız kokusu- sıvı kaybı ve protein beslenmeye bağlı ketozis ile oluşabilir.

11-Protein alımına bağlı iştahta kesilme daha çok oluşur.

12-Sıvı kaybına bağlı baş ağrısı daha fazla görülür.

13-Kas krampları oluşabilir.

Protein diyetlerinin uzun dönem etkileri belirsizdir bununla ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.

KAYNAKLAR:

1-Yüksek proteinli diyet akımlarının vücüt ağrılığının korunması ve sağlık üzerine kısa ve uzun vade etkileri. Semra NAVRUZ1 , Nilüfer ACAR TEK ,Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2014;3(1)

2-Yancy Jr WS, Olsen MK, Guyton JR et al. A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet Versus A Low-Fat Diet To Treat Obesity And Hyperlipidemia: A Randomised, Controlled Trial. Ann Intern Med 2004; 140 (10): 769–777.

3-Floegel A, Pischon T. Low carbonhydrate-high protein diets. BMJ 2012; 344: e3801.

YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU ZARARLI MI ? 15 SAĞLIK RİSKİ

mısır şekeri
Mısır nişastasının önce glukoza, sonra da bu glukozun enzimatik yol ile fruktoza dönüştürülmesi ile elde edilen yüksek fruktozlu mısır şurupları , çok sayıda sağlık riskini beraberinde getirmektedir.High fructose corn syrup- HFCS olarak kısaltılır. Yüksek fruktozlu mısır şurupları %42 (HFCS-42) ve %55 (HFCS-55) fruktoz içeriğine sahip olacak şekilde üretilirler. HFCS-55, çay şekeri ile denk tatlılığa sahiptir ve birçok gazlı ve alkolsüz içecekte kullanılır. HFCS-42 biraz daha düşük bir tatlılığa sahiptir ve meyve aromalı gazsız içeceklerde, unlu mamullerde, yüzey kahverengileşmesi ve tat, koku geliştirme gibi spesifik karakteristikleri olan diğer ürünlerde kullanılarak ürünlere değer katar. HFCS-90 olup, istenen tatlılığı sağlamak için çok az miktarlarda kullanılması yeterli olduğundan, bazen doğal ve “diyet” gıdalarda kullanılır. HFCS, salata ve makarna soslarında meyve ve baharat aromasını geliştirirken, sert sirke tadını veya acılığını azaltır. Konserve meyvelerde ve meyve pürelerinde, rengi ve tekstürü korumak ve meyve aromasını geliştirmek için de HFCS kullanılır. Ekmek ve fırıncılık ürünleri üretiminde mayalanma için fermente olabilir şekere ihtiyaç duyulur.

pastane mısır şekeri

Yüksek fruktozlu mısır şekerini günlük 0-50 gram arasında tüketimi orta, 50-100 yüksek, >100 gram üzeri tüketimi çok yüksek olarak adlandırılmaktadır. Mısır şekerinin sağlık riski oluşturmasındaki ana sebep fruktozun glikoz gibi insülin salgısı yapmaması, dolayısı ile doygunluk hissi oluşturmamasıdır. Doygunluk hissi oluşmadığı için limitin üzerindeki tüketim bazı hastalıkların riskini artırmaktadır.Glikoz alımı, leptin salınımını artıran insulin salınımını etkilediği için doyum hissine katkıda bulunmaktadır. Böylece, aşırı fruktoz alımı düşük bir insülin konsantrasyonuna sebep olmakta bu da leptin seviyesinin düşük olmasına yol açmaktadır. Leptin bir anlamda iştahı kontrol eden bir doygunluk hormonudur. İnsanlarda leptin seviyesinin düşük olması kilo alma ve şişmanlık ile ilgilidir Glikozun aksine, fruktoz pankreatik β hücrelerinden insülin salgılanmasını uyarmamaktadır.

1-İnsülin salgısı artmadığı halde karaciğerde insülin direnci oluşur.

2-Karın içi organlarda yağlanmayı artırır.

3-Kandaki trigliserid oranının artırır

4-Kalp damarlarında aterosklerozu tetikler.

5-Ürik asid düzeyini artırıp gut hastalığını alevlendirir.

6-Böbrek içi glomerol basıncını artırıp , böbrek kan akımını azaltır.

7-Obeziteye sebep olur

8-Karaciğer yağlanmasını artırıcı etkileri vardır.

9-Bazı kanserlerle ilşkisi olabileceğine dair gözlemler vardır.

10-Oksidatif stress artışı

11-Fazla fruktoz şekeri kansızlık yapar

12-Fazla fruktoz şekeri bakır eksikliği oluşturur.

13-Tansiyon yüksekliğine sebep olur.

14-Fazla fruktoz ince bağırsaklardan yeterli emilemez, bağırsaklarda şişkinlik, gaz, karın ağrısı ve bağırsaklarda bakteri aşırı artışına neden olabilir.

15-Fazla fruktoz, protein ve aminoasitlerle birleşip glikozillenmiş ara ürünlere yol açar bu maddeler çeşitli organlarda birikerek organlara zarar verir.

KAYNAKLAR

1-http://www.nud.org.tr/misir-ve-urunleri/urunler/yuksek-fruktozlu-misir-surubu-hfcs/

2-Williams, P. 2010. High Fructose Corn Syrup and Obesity. http://facs.usu.edu/files/uploads/Williams%20Handout.pdf

3-Yüksek fruktozlu mısır şekeri, Gıda Mühendisliği Dergisi 33. sayı

YEŞİL ÇAYIN TİROİDE ZARARI VAR MI?

yeşil çay-tiroid

Yeşil çay 5000 yıldır kullanılan bir içecek, sağlığa çok sayıda faydası olduğu çalışmalarla teyit edilmiştir. Bu etkiler içinde kilo verdirici, obeziteyi azaltıcı, kolesterol düşürücü , bağışıklığı kuvvetlendirici etkiler de vardır. Yeşil çayın sağlığa faydalı etkileri içinde bulunan polifenol, flavonidler ve kateşin maddesi nedeniyledir.

Yapılan bazı çalışmalarda fazla miktarda yeşil çay tüketiminin tiroid hormon salgısını azalltığı üzerinde durulmuştur. Günde 2 bardak yeşil çay tüketiminde herhangi bir sıkıntı oluşmamaktadır. Günde 5 gramı geçen tüketimde fare deneylerinde tiroid hormonlarında azalma gözlenmiştir. Yeşil çayın içinde bulunan florid maddesinin tiroid peroksidaz ve 5′ deiyodinaze 1 enzim aktivitesini azaltığı ve tiroidde bulanan NA-K Atp az enzim aktivitesini artırdığı gözlenmiştir. Yeşil çay tüketiminin KATEŞİN  maddesinden dolayı guatrojenik etkisi tesbit edilmiştir. Graves (zehirli guatrın bir çeşidi) hastalarında bağışıklık sistemine olumlu etkileri ve tiroid hormon salgısını azaltıcı etkilerinden dolayı faydalı  bulunmuştur ama miktar ile ilgili net bilgiler yoktur.  Sonuç olarak; tiroidi az çalışan hastaların günde 2 fincandan fazla yeşil çay tüketimi önerilmez.

 

KAYNAKLAR

1-Chandra AK, De N. Goitrogenic/antithyroidal potential of green tea extract in relation to catechin in rats. Food Chem Toxicol . 2010 Aug-Sep;48(8-9):2304-11

2-Sakamoto Y, Mikuriya H, Tayama K, Takahashi H, Nagasawa A, Yano N, Yuzawa K, Ogata A, Aoki N. Goitrogenic effects of green tea extract catechins by dietary administration in rats. Arch Toxicol. 2001 Dec;75(10):591-6

3-Chandra AK, De N, Choudhury SR. Effect of different doses of un-fractionated green and black tea extracts on thyroid physiology. Hum Exp Toxicol. 2011 Aug;30(8):884-96.

ENDOKRİNOLOJİ BÖLÜMÜNE MUAYENE OLMAK İÇİN 50 SEBEP

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 

Endokrin sistem iç salgı bezlerinin oluşturduğu bir sistemdir.İç Salgı bezleri hormon sentez ve salgısı yapan organlardır.  Endokrin sistemi oluşturan salgı bezleri, hipotalamus,hipofiz,tiroid, paratiroid, pankreas, yumurtalıklar (kadında overler, erkekte testisler), böbreküstü bezi (yağ dokusu, endotel (damar iç duvarını döşeyen hücreler)dir . Bu salgı bezlerini ilgilendiren hastalıkları olanların  endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bölümüne başvurmaları gerekir.

1- Şeker hastalığı

2-Şeker düşmesi (hipoglisemi)

3-Pankreas bezinden hormon salgılayan adenomlar

4-Hipofiz adenomu

5-Hipofiz bezinin fazla çalışması

6-Hipofiz bezinin az çalışması

7-Prolaktin salgısının fazlalığı

8-Kortizol salgı artışı (cushing hastalığı, cushing sendromu)

9-Büyüme hormonu fazlalığı (Akromegali)

10-Büyüme hormonu azlığı

11-Boy kısalığı

12-Diyabetes insipidus

13-Tiroidin az çalışması

14-Tiroidin fazla çalışması

15-Tiroid bezi iltihabları

16-Hashimoto hastalığı

17-Tiroid nodülü

18-Tiroid kanseri

19-Subakut tiroidit

20-Paratiroid bezinin az çalışması

21-Paratiroid bezinin fazla çalışması

22-Paratiroid adenomu

23-Kalsiyum azlığı

24-Kalsiyum fazlalığı

25-Magnesyum azlığı -fazlalığı

26-Kemik erimesi

27-Osteomalazi

28-Osteopetrozis

29-Paget hastalığı

30-Addison hastalığı

31-Böbreküstü bezi adenom

32-Feokromasitoma

33-Primer hiperaldosteronizm

34-Hiperlipidemi

35-Gut hastalığı

36-Polikistik over sendromu

37-Tüylenme artışı

38-Hipogonadizm

39-Konjenital adrenal hiperplazi

40-D vitamin eksikliği

41-B12 eksikliği

42- Tüm vitamin eksiklikleri

43-Metabolizma bozukları

44-Kolesterol düşüklüğü

45-Hormonların az veya çok salgılandığı her türlü hastalık

46-Obezite

47-İnsülin direnci

48-Menapoz

49-İktidarsızlık

50-Terleme bozuklukları

Doç.Dr.Fevzi BALKAN

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

PROLAKTİN SALGISINI AZALTAN İLAÇLAR ŞEKERİ DÜŞÜRÜR MÜ ?

Bromocriptine mesylate (Cycloset) şeker hastalığında kullanılabilecek ağızdan kullanılan sempatolitik etkisi olan  dopamin agonisti  bir ilaçtır. Mekanizması net olarak bilinmiyor ama insülin salgısını artırmadan etki ettiği öngürülüyor. Dopamin düzeylerindeki değişim tokluk hissinin oluşmasında önemli fonksiyonları olan hipotalamustaki ventromedial çekirdekleri etkileyerek insülin duyarlılığını artırmakta ve  yağ dokularını azaltmaktadır. Şeker yükselmesine bağlı hipotalamusta oluşan nöronal aktiviteyi azaltarak insülin dirençli kişilerde fayda sağlayabilir . Plazma glikoz, serbest yağ asidi ve trigliserid seviyelerini düşürür. Hepatik şeker çıkışını da azaltmaktadır. Cycloset hızlı salınımlı tablet olarak tasarlanmıştır.

BROMOKRİPTİN-DİYABET ETKİ MEKANİZMASI

Şeker hastalığının tedavisinde kullanabileceğini 2009 yılında FDA onaylamıştır. Hba1c üzerine %0,4-0,8 düşme meydana getirir. Şeker hastalığında maksimum kullanılan günlük doz 4,8 mg dır. , Parkinson hastalığında kullanılan göre oldukça düşükdozlarda kullanılır bundan dolayı yan etkiler iyi tolere edilir. Kardiyovaskuler riskleri azaltır. Diğer antidiyabetik ilaçlarla kombine edilebilir. Günlük önerilen doz 1,6 mg-4,8 mg arasındadır. Yan etkilerin az olması amacıyla 0,8 mg başlanıp yavaşça artırlmalıdır.  Tercihen uyandıktan 2 saat sonra alınması önerilmektedir. Bromokriptin değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Endokrinologlar prolaktin salgılayan hipofiz adenomlarında, jinekologlar emzirmeyi kesmek için Nörologlar Parkinson ve huzursuz bacak sendromunda ve psikyatristler anhedoni ve depresyon tedavisinde kullanabiliyorlar. Bromokriptin tip 1 diyabette, psikotik durumlarda ve senkop atağı geçirenlerde kullanılmamalıdır. Ergot içeren ilaçlara duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Dopamin reseptör antagonisti metklorpropamid, ve nöroleptikler (fenotiazinler) etkisini azaltır. Bazı çalışmalarda kilo kaybı görülmüştür. Bütün bu olumlu özelliklerine rağmen tip 2 diyabet tedavisinde kullanımı için geniş vaka serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Doç.Dr.Fevzi BALKAN

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

KAYNAKLAR:

1-      Shivaprasad C, Kalra S. Bromocriptine in type 2 diabetes mellitus. Indian J Endocrinol Metab. 2011 Jul;15(Suppl 1):S17-24.

2-      Defronzo RA. Bromocriptine: a sympatholytic, d2-dopamine agonist for the treatment of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011 Apr;34(4):789-94

3-      Schwartz SS, Zangeneh F. Evidence-based practice use of quick-releasebromocriptine across the natural history of type 2 diabetes mellitus. Postgrad Med. 2016 Aug 25:1-11.

 

POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA RAHATSIZ EDEN 10 ŞİKAYET

Polikistik over sendromu veya yumurtalık kisti hastalığı kadınların %7 kadarını etkileyen üreme çağındaki kadınları etkileyen önemli bir hastalıktır. Hastaların bir kısmında şeker ve yağ metabolizması ve hormonal etkiye bağlı  şikayetler oluşabilir.

pkos

1-Adet düzensizliği

2-Tüylenme artışı

3-Saç dökülmesi

4-Ciltte yağlanma

5-Göbek yağlanması

6-Kilo alımı

7-Sivilce artışı

8- Depresyon

9-Sık acıkma, tatlı krizleri, tatlı ihtiyacı

10-Yemekten sonra yorgunluk bitkinlik

Doç.Dr.Fevzi BALKAN

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı